คุ้มครองสูงสุด 6 ล้านบาท !

ลดเบี้ยสุขภาพ สูงสุด 30% หากไม่มีเคลม

กรุณากรอกข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการคำนวณเบี้ยประกันภัย


เพื่อความแม่นยำในการคำนวณ กรุณาระบุข้อมูลตามความเป็นจริง

อายุ
ปี
เพศ
กรุณาเลื่อนและเลือก

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ค่าห้องและค่าบริการพยาบาล

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
  • กรณีรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน จะเป็น 2 เท่า (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์)
ค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แบบ Basic Stay

Basic Stay

฿2,000/วัน

เลือกรายการนี้
ค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แบบ Standard Stay

Standard Stay

฿4,000/วัน

เลือกรายการนี้
ค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แบบ Premium Stay

Premium Stay

฿7,000/วัน

เลือกรายการนี้
ค่าห้องและค่าบริการพยาบาล แบบ Deluxe Stay

Deluxe Stay

฿10,000/วัน

เลือกรายการนี้

ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย

  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่โรงพยาบาล กรณีเป็นผู้ป่วยใน
  • ค่ารักษาพยาบาลในช่วง 30 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย แบบBasic Plan

Basic Plan

฿250,000

เลือกรายการนี้
ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย แบบ Standard Plan

Standard Plan

฿500,000

เลือกรายการนี้
ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย แบบ Premium Plan

Premium Plan

฿750,000

เลือกรายการนี้

ความคุ้มครองชีวิต

  • ในกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ความคุ้มครองชีวิต แบบ Basic  Care

Basic Care

฿50,000

เลือกรายการนี้
ความคุ้มครองชีวิต แบบ Standard Care

Standard Care

฿500,000

เลือกรายการนี้
ความคุ้มครองชีวิต แบบ Premium Care

Premium Care

฿1,000,000

เลือกรายการนี้

Deluxe Care

฿2,000,000

เลือกรายการนี้

หากท่านสนใจเบี้ยประกันได้หมด

กด "เช็คเบี้ยความคุ้มครอง" เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด